TEMATY PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Muzyka filmowa – opiekun mgr Dorota Przyrowska
Cel projektu: Uczniowie dowiedzą się jak muzyka wpływa na nastrój i przebieg filmu. Poznają czołowych kompozytorów muzyki filmowej. Uczniowie dowiedzą się jak powstaje muzyka filmowa oraz poznają etapy rozwoju kina. Uczniowie potrafią rozpoznać znaczące piosenki filmowe.


Nietypowe zakątki Polski – wycieczka jakiej nie oferują biura podróży – opiekun mgr Danuta Zimowska
Cel projektu: Uczniowie wyszukają informacje na temat ciekawych miejsc w Polsce, wybiorą najistotniejsze materiały i wykonają prezentację multimedialną oraz folder promujący region turystyczny.

 

TEMATY PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Opiekun projektu - mgr Bożena Skałba
Gorliczanie w walce o niepodległość Polski.
Celem projektu jest zebranie informacji o zaangażowaniu Gorliczan w działaniach niepodległościowych. Uczniowie na podstawie tekstów źródłowych wykonają własne opracowania.

Opiekun projektu - mgr Lucyna Rybczyk
Austria krajem muzyki.
Celem projektu jest zebranie informacji o wybitnych kompozytorach austriackich, ich utworach oraz najważniejszych festiwalach muzycznych.

Opiekun projektu - mgr Elżbieta Zagórska
Mikro i makroświat przyrody.
Cele projektu to obserwacje mikroskopowe świata przyrody, niewidocznego gołym okiem, ukazanie piękna przyrody w fotografii i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

Opiekun projektu - mgr Małgorzata Kędzior
Graniastosłupy i ostrosłupy w architekturze mojego regionu.
Celem projektu jest kształcenie umiejętności samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji, selekcji i przetwarzania informacji oraz dostrzeganie matematyki wokół nas.

Opiekun projektu – mgr Sylwia Zimowska
Nastolatki w Polsce i USA – różnice kulturowe.
Celem jest rozszerzenie wiedzy o krajach anglojęzycznych, zapoznanie z obcą kulturą i zwyczajami.

 

TEMATY PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Opiekun projektu mgr Młgorzata Tokarz
Książka - mój przyjaciel. Czy da się polubić czytanie?
Projekt ma na celu motywować uczniów do czytania, rozbudzać zainteresowania czytelnicze i zainteresowania książką, ma kształcić wrażliwość czytelniczą. Projekt ten ma też na celu zapoznanie uczniów z bogatym światem książek i pokonanie stereotypowego podejścia do lektury.


Opiekun projektu mgr Klaudia Obrzut
Dieta i aktywność fizyczna dla mózgu.
Opis: Uczniowie w formie prezentacji przedstawią jaki wpływ ma ruch i dieta na funkcjonowanie naszego mózgu. Jak wspomóc nasze myślenie i zatrzymać młodość tego narządu na dłużej. Będzie również możliwość degustacji potraw, które w znacznym stopniu poprawiają pracę naszego mózgu.


Opiekun projektu mgr Agnieszka Sztaba, mgr Paulina Filar
"The British Royal Family - Who is who?" (Brytyjska Rodzina Królewska - kto kim jest?)
Celem projektu jest poszerzenie wiedzy uczniów dotyczącej kultury brytyjskiej, poprzez przybliżenie im postaci rodziny królewskiej oraz ich relacji rodzinnych. W trakcie realizacji projektu uczniowie będą pracować w grupach, ich zadaniem będzie zgromadzenie jak informacji i zdjęć dotyczących poszczególnych członków rodziny królewskiej aby stworzyć drzewo genealogiczne w formie papierowej. Uczniowie zaprezentują efekty swojej pracy na scenie przygotowując prezentację multimedialną.

Opiekun projektu mgr Krystyna Zawadzka
"Złudzenia optyczne"
Uczniowie będą analizować zjawiska odbicia i załamania i dyspersji światła oraz związane z nimi złudzenia z którymi spotykamy się w życiu codziennym np. wyjaśnią powstawanie miraży. Przygotują zestawy doświadczeń ilustrujących badane zjawiska oraz przygotują prezentację multimedialną w której przedstawią zbadane zagadnienia.

 

TEMATY PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Opiekun projektu mgr Anna Dudek
„Żywe kolory”.
Projekt polegający na współpracy z uczniami w tworzeniu rekonstrukcji dzieł malarskich. Poprzez pozę, ubiór, mimikę, aranżację wnętrza odtwarzamy wybrane obrazy wybitnych mistrzów. Efekt naszej pracy utrwalamy na fotografiach (komplet stanowi: reprodukcja dzieła i żywy obraz).

 

Opiekun projektu mgr Krystyna Zawadzka
Chemia w życiu codziennym.
Poszukiwanie związków chemicznych i zastosowanie w substancjach stosowanych w życiu codziennym.

 

Opiekun projektu mgr Łukasz Stelmach
Wpływ maszyny parowej na rozwój przemysłu
Celem projektu będzie wykonanie drewnianej lub metalowej makiety działającej maszyny parowej wg dostarczonej instrukcji oraz prezentacji multimedialnej ukazującej wpływ wynalezienia silnika parowego na rozwój gospodarczy w takich dziedzinach przemysłu jak: górnictwo, transport kolejowy oraz wodny, wytwarzanie elektryczności itp.

 

Opiekun projektu siostra Anna Lorek
Jan Paweł II – przyjaciel dzieci i młodzieży.
Ukazać wartości jakimi kierował się w życiu Karol Wojtyła – święty Jan Paweł II oraz rozbudzić w uczniach postawę twórczą, poszukującą prawdziwych wartości.

 

Opiekun projektu mgr Elżbieta Zagórska
„Świat pod mikroskopem”
Celem projektu jest doskonalenie umiejętności mikroskopowania (prowadzenia obserwacji) oraz poznawania przyrody niewidocznej gołym okiem.

 

TEMATY PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH  W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Opiekun projektu mgr Krystyna Zawadzka
Transport energii cieplnej w różnych stanach skupienia.
Uczniowie opisują i wyjaśniają różne sposoby przenoszenia ciepła: przewodnictwo, konwekcję i promieniowanie. Przygotowują zestawy doświadczeń ilustrujące te zjawiska. Wyjaśniają zjawiska przyrodnicze, które są wynikiem promieniowania cieplnego.

Opiekun projektu mgr Klaudia Obrzut
Gdzie aktywnie możemy spędzić czas?
Uczniowie przeprowadzą rozpoznanie okolicy pod kątem działających klubów i stowarzyszeń sportowych oraz propozycji różnych ośrodków kulturalnych, sprawdzą i wybiorą najciekawsze miejsca, oferty. Nawiążą współpracę z organizatorami i działaczami w celu przygotowania rzetelnej propozycji oraz wykonają dokumentację. (rodzaj zajęć, termin, stopień zaawansowania, mapka dojazdu, kontakt).

Opiekun projektu siostra Anna Lorek
"Wybierz dobrze" - wybór wartości przez młodego człowieka w oparciu o życie Błogosławionej Karoliny Kózkówny.
Uczniowie poznają życie Błogosławionej Karoliny Kózkówny oraz wartości, którymi sie kierowała w życiu. Rozważą ich aktualność w życiu dzisiejszej młodzieży, przedstawią argumenty za wybranymi wartościami lub przeciw.

Opiekun projektu mgr Agnieszka Sztaba
Czy Gorlice są miastem gotowym na anglojęzycznego turystę?
Celem projektu jest zebranie informacji jak zagraniczny turysta poradziłby sobie w naszym mieście znając jedynie język angielski. Uczniowie przeprowadzą rozmowy z mieszkańcami miasta oraz pracownikami miejsc użyteczności publicznej (restauracje, kasa biletowa, biuro informacji turystycznej). Sporządzą raport z przeprowadzonych działań oraz krótką broszurkę - ulotkę o naszym mieście, która mógłaby być pomocna dla anglojęzycznego turysty. (kl II)

__________________________________________________________________________

 TEMATY PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH  W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 

pani Bożena Skałba
Gorliczanie i mieszkańcy Ziemi Gorlickiej w Powstaniu Kościuszkowskim.

Zgromadzenie materiału na temat udziału gorliczan i mieszkańców Ziemi Gorlickiej w Powstaniu Kościuszkowskim. Analiza zebranych dokumentów i wykonanie wystawy oraz opracowania.

pani Agnieszka Sztaba
pani Sylwia Zimowska
"The Best of London"

Celem projektu jest wybranie najciekawszych miejsc w stolicy Wielkiej Brytanii i przedstawienie ich społeczności szkolnej. Miejsca te uczniowie będą mieli okazje zobaczyć poczas planowanej wycieczki do Londynu. 

pani Elżbieta Zagórska
Obserwacje mikroskopowe tkanek i organów roślinnych oraz zwierzęcych.

Celem projektu jest pokazanie uczniom piękna przyrody niewidocznej gołym okiem oraz nabycia umiejętności obserwacji przyrody przez mikroskop. 

pani Krystyna Zawadzka
pan Łukasz Stelmach
Przemiany energii - projekt makiety prezentującej zjawiska.

Uczniowie opisują przebieg zjawisk, opracowują model urządzenia wykorzystjącego przemiany energii. 

pan Piotr Tenerowicz
pani Małgorzata Nowak
pan Łukasz Stelmach
Sposoby udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Celem projektu jest nabycie wiedzy i praktycznych umiejętnosci udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz opracowanie materiałów przydatnych w sytuacjach kryzysowych.

__________________________________________________________________________ 

TEMATY PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH
DLA KLAS III GIMNAZJUM W ROKU 2012/13

pani Bożena Skałba
Gorliczanie i mieszkańcy Ziemi Gorlickiej w Powstaniu Styczniowym

Uczniowie korzystając z różnych źródeł informacji zgromadzą materiały dotyczące udziału gorliczan i mieszkańców Ziemi Gorlickiej  w Powstaniu Styczniowym. Odnajdą miejsca upamiętniające te wydarzenia. Efekty pracy zostaną przedstawione w formie opracowania, wystawy, uroczystej akademii

pani Krystyna Zawadzka
Woda – najciekawsza ciecz w przyrodzie.

Projekt badawczy obejmujący zagadnienia związane z właściwościami fizycznymi i chemicznymi wody oraz określeniu stanu zanieczyszczenia wód i ich składu chemicznego.

pani Sylwia Zimowska
Spotlight on the USA.

Podstawowym celem projektu jest popularyzacja wiedzy o USA. Uczniowie zdobędą wiedzę na temat kultury, popkultury, geografii i historii poszczególnych regionów USA.

mgr A. Słopnicka –Dudek
mgr D. Przyrowska
Modowe szaleństwa.

Uczniowie przygotowują pokaz mody HAUTE CUTURE (pojedyncze bardzo oryginalne egzemplarze). Pokazowi towarzyszą utwory muzyczne.

Thursday the 22nd. . Joomla 3.0 Template.