Obiady wydawane są codziennie od godziny 12.30 do godziny 14.30. Obiady przygotowywane są na miejscu, ze świeżych produktów (zupa, drugie danie, soki, owoce, kompot, słodycze). Aktualna cena obiadu - 3,50zł dla uczniów Miejskiego Zespołu Szkół nr 6, dla pracowników szkoły 7,00zł. W razie potrzeby pedagog szkolny pomaga uzyskać dofinansowanie do obiadów

Zasady sprzedaży bloczków obiadowych:

1. Sprzedaż bloczków na kolejny miesiąc odbywa się od 25 do 30/31 dnia miesiąca poprzedzającego nowy miesiąc.
2. Ostatniego dnia miesiąca bloczki na nowy miesiąc można nabywać w wyznaczonych godzinach nie później jednak niż do godziny 14:00
3. Wykup pojedyńczych bloczków na dany dzień obiadowy należy dokonać dzień wcześniej do godziny 10:00
4. Wykupu bloczków obiadowych po terminie sprzedaży określonym w punkcie 1 należy nabywać dzień wcześniej do godziny 10:00
5. W przypadku losowym (brak środków finansowych w ostatnich dniach miesiąca) należy złożyć oświadczenie (do pobrania w kasie stołówki) w terminie określonym w pkt. 1, o zamiarze wykupienia na kolejny miesiąc abonamentu do 10 dnia następnego miesiąca.

Wednesday the 20th. . Joomla 3.0 Template.