Drukuj

7.01 na 4 lekcji w sali 315 odbyło się VI zwyczajne spotkanie przedstawicieli SU. Obecni byli uczniowie klas: 3a Gim, 8a, 8b, 7a, 7b, 6a, 6b, 5a, 5b oraz jeden z Opiekunów SU – Pani Małgorzata Tokarz. Oto poruszone tematy:

1. Głównym tematem spotkania było podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w I półroczu.
2. Dyskutowanie na temat przebiegu akcji „Góra Grosza 2018”
3. Rozważanie zaprzestania konkursu „Dzień Koloru” z powodu małego zainteresowania wśród uczniów oraz z powodu niedopilnowywania organizacji przez wyznaczonych do tego uczniów.
4. Rozmawianie na temat pomysłu organizacji loterii fantowej z której dochód przeznaczylibyśmy na zakup nowego komputera dla SU.