RAMOWY  ROZKŁAD DNIA
   PRZEDSZKOLA NR 8
W MIEJSKIM ZESPOLE SZKÓŁ NR 6
W GORLICACH


6.30 - 8.15         Schodzenie się dzieci.
                         Zabawy indywidualne i grupowe w kącikach zainteresowań.
                         Rozmowy okolicznościowe i zaplanowane.
                         Ćwiczenia   poranne lub zabawa ruchowa.
8.15 - 8.30         Czynności porządkowo - gospodarcze.
                         Doskonalenie  czynności  samoobsługowych
8.30 – 9.00         Śniadanie.
9.00 – 10.00       Zajęcia edukacyjne  organizowane przez nauczyciela  wyzwalające aktywność dzieci  w różnych sferach rozwoju.
                         Realizacja Podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
                         Realizacja treści z wybranych programów przedszkolnych.
10.00 –10.10      Przygotowanie do  II śniadania   - posiłek  
10.10 –11.20      Zajęcia dodatkowe i twórcze .
                         Pobyt na świeżym powietrzu, spacery, gry i zabawy organizowane oraz  inspirowane przez dzieci , obserwacje  przyrodnicze.
11.20 – 11.30     Czynności samoobsługowo – gospodarcze. Przygotowanie do posiłku.
11.30 – 12.00     Obiad.
12.00 – 13.45     Odpoczynek ( leżakowanie dla młodszych dzieci).
                         Relaksacja i wizualizacja.
                         Słuchanie bajek literackich i muzycznych .Pobyt na świeżym powietrzu.
                         Zajęcia dodatkowe  i twórcze praca  zespołowa i indywidualna .
                         Zabawy swobodne z inicjatywy dzieci.
 13.45 – 14.00    Czynności samoobsługowe, porządkowo – gospodarcze i higieniczne. 
                         Przygotowanie  do podwieczorku .
14.00 – 14.30     Podwieczorek.
14.30 – 16.30     Zabawy zorganizowane lub zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela.
                         Kontakty indywidualne.
                         Rozchodzenie się dzieci .

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  Z DNIA   23 GRUDNIA 2008r.  REALIZOWANA JEST W OPARCIU O :  PROGRAMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

1.  ,,NASZE PRZEDSZKOLE” MAŁGORZATA KWAŚNIEWSKA, WIESŁAWA ŻABA -ŻABIŃSKA,  - 4,5,6 LATKI


RAMOWY  ROZKŁAD DNIA
 PRZEDSZKOLA NR 8
W MIEJSKIM ZESPOLE SZKÓŁ NR 6
W GORLICACH   / oddział 5 - godzin/


8.00 - 8.30         Schodzenie się dzieci.
                         Zabawy indywidualne i grupowe w kącikach zainteresowań.
                         Rozmowy okolicznościowe i zaplanowane.
8.30 – 9.15         Zabawy swobodne, ćwiczenia poranne lub zabawa ruchowa.
                           
9.15 - 9.30         Czynności porządkowo - gospodarcze.
                         Doskonalenie  czynności  samoobsługowych
9.30 –10.00        Śniadanie.
10.00 – 11.00     Zajęcia edukacyjne  organizowane przez nauczyciela  wyzwalające aktywność dzieci  w różnych
                         sferach  rozwoju.
                         Realizacja Podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
                         Realizacja treści z wybranych programów przedszkolnych.
11.00 –11.30      Pobyt na świeżym powietrzu, spacery, gry i zabawy organizowane oraz inspirowane przez  dzieci, obserwacje  przyrodnicze.
11.30 – 11.45     Czynności samoobsługowo – gospodarcze.
                         Przygotowanie do posiłku.
11.45 – 12.00     II  Śniadanie
12.00 – 13.00     Zajęcia dodatkowe  i twórcze praca  zespołowa i indywidualna.
                         Zabawy swobodne z inicjatywy dzieci, przy niewielkim udziale  nauczyciela.
                         Rozchodzenie się dzieci .

PODSTAWA PROGRAMOWAWYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  Z DNIA    23  GRUDNIA 2008r.   REALIZOWANA JEST W OPARCIU O :  PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

1.,, NASZE PRZEDSZKOLE ” MAŁGORZATA  KWAŚNIEWSKA ,WIESŁAWA ŻABA –ŻABIŃSKA -  4,5,6 LATKI  

 RAMOWY  ROZKŁAD DNIA
PRZEDSZKOLA NR 8
W MIEJSKIM ZESPOLE SZKÓŁ NR 6
W GORLICACH (oddział 10 godziny)


6.30 - 8.30   Schodzenie się dzieci.
                Zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym, czynności porządkowe, ćwiczenia poranne, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi, dyskutowanie, zabawy ruchowe, kontakt z rodzicami
                        

8.30 - 8.40  Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów, śniadanie - wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych

8.40 – 9.15   Śniadanie.

9.15 – 9.45  Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, religia, język angielski, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

09:45–10:00 Gry i zabawy ruchowe

10:00–10:30 Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

10:30–11:15 Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane
i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze; tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne.

11:15–11:30 Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowo-higieniczne.

11:30–12:00 Obiad

12:00–12:15 Odpoczynek poobiedni, kwadrans na bajkę, słuchanie muzyki.

12:15–13:30 Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, itp., zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe, rysowanie.

13:30-14:00 Czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do posiłku, podwieczorek

14:00–16:30 Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci.

 

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Z DNIA 14 lutego2017r. REALIZOWANA JEST W OPARCIU O: PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO „TRAMPOLINA”- Program wychowania przedszkolnego


RAMOWY ROZKŁAD DNIA   
PRZEDSZKOLA NR 8

W MIEJSKIM ZESPOLE SZKÓŁ NR 6
W GORLICACH (oddział 8 godzinny)

07:00–8:30 Schodzenie się dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna,
praca z dzieckiem zdolnym, czynności porządkowe, ćwiczenia poranne, schodzenie się dzieci,
czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy
indywidualne z dziećmi, dyskutowanie, zabawy ruchowe, kontakty z rodzicami.

08:30–8:40 Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów,
śniadanie – wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych

08:40–9:15 Śniadanie

09:15–9:45 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy
edukacyjne, religia, język angielski, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według
wybranego programu wychowania przedszkolnego.

09:45–10:00 Gry i zabawy ruchowe

10:00–10:30 Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

10:30–11:15 Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane
i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze; tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne.

11:15–11:30 Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowo-higieniczne.

11:30–12:00 Obiad

12:00–12:15 Odpoczynek poobiedni, kwadrans na bajkę, słuchanie muzyki.

12:15–13:30 Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, itp., zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe, rysowanie.

13:30-14:00 Czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do posiłku, podwieczorek

14:00–16.00 Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci.

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Z DNIA 14 lutego 2017r. REALIZOWANA JEST W OPARCIU O: PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO„TRAMPOLINA”-Program wychowania przedszkolnego


RAMOWY  ROZKŁAD DNIA
 PRZEDSZKOLA NR 8
W MIEJSKIM ZESPOLE SZKÓŁ NR 6
W GORLICACH   (oddział 5 - godzin)

8.00 - 8.30 Schodzenie się dzieci.
Zabawy indywidualne i grupowe w kącikach zainteresowań.
Rozmowy okolicznościowe i zaplanowane.

8.30 – 9.00 Przygotowanie do śniadania, śniadanie

9.00 – 10.00 Zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju. Realizacja Podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
Realizacja treści z wybranych programów przedszkolnych.

10.00-10.15 Przygotowanie do drugiego śniadania, drugie śniadania

10.15-11.15 Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane
i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze; tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne.

11.15 – 11.30 Czynności samoobsługowo – gospodarcze. Przygotowanie do posiłku.

11.30-12.00 Obiad

12.00 – 13.00 Zajęcia dodatkowe i twórcze praca zespołowa i indywidualna. Zabawy swobodne z inicjatywy dzieci, przy niewielkim udziale nauczyciela. Rozchodzenie się dzieci.

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Z DNIA 14 lutego 2017r. REALIZOWANA JEST W OPARCIU O: PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO„TRAMPOLINA”-Program wychowania przedszkolnego

Friday the 22nd. . Joomla 3.0 Template.