2015/2016

 

projekt biol 201615 i 16 czerwca 2016 roku odbyła się publiczna prezentacja projektu edukacyjnego pt. "Świat pod mikroskopem". Projekt przygotowywali: Adrian Krasoski, Weronika Białoń, Julia Marmużniak i Oliwia Szkraba. Uczniowie przedstawili prezentację, w której zawarte były informacje na temat mikroskopów, historia mikroskopowania, oraz wykonane przez uczniów preparaty. W prezentacji wzięły udział klasy Ia , IIIb i IIIa gimnazjum. Opiekunem projektu była pani Elżbieta Zagórska.

maszyna parowa 201613 czerwca 2016 roku, w pracowni zajęć technicznych odbyła się publiczna prezentacja projektu edukacyjnego pt. "Wpływ maszyny parowej na rozwój przemysłu". Projekt przygotowywało dwóch uczniów klasy IIIa gimnazjum Damian Burkot oraz Kacper Augustyn. Celem projektu było wykonanie drewnianej makiety działającej maszyny parowej wg dostarczonej instrukcji oraz prezentacji multimedialnej ukazującej wpływ wynalezienia silnika parowego na rozwój gospodarczy w takich dziedzinach przemysłu jak: górnictwo, transport kolejowy oraz wodny, wytwarzanie elektryczności itp. W prezentacji udział wzięły klasy IIa i IIb i IIIa i IIIb gimnazjum. Wszyscy uczestnicy prezentacji mogli na własne oczy zobaczyć jak działa i z jakich elementów zbudowana jest maszyna parowa wykonana z drewna przez Damiana i Kacpra. Opiekunem projektu był pan Łukasz Stelmach.

 

projekt chemia 20167 czerwca 2016 r.w naszej szkole odbyła się publiczna prezentacja projektu z chemii "Chemia w życiu codziennym". Projekt opracowali uczniowie klas III gimnazjum: Adrian Krasowski, Rodi Kiełtoń - Husein, Kamil Machniewicz, Hubert Jamro, Kacper Brach, Krystian Tarsa, Arkadiusz Brzyski, Patryk Radzik, Weronika Białoń, Weronika Kożuch, Karolina Kosińska, pod kierunkiem pani Krystyny Zawadzkiej. Uczniowie przygotowali prezentacje na wybrane tematy oraz zestawy doświadczeń. Tematyka projektu obejmowała zagadnienia: białka, węglowodany, tłuszcze, smaki, chemia w kuchni, E - papierosy.

  

 

2014/2015

 

projekt fizyka 201514.05.2015r. odbyła się prezentacja projektu edukacyjnego realizowanego przez uczniów klas III gimnazjum pod tytułem "Transport energii cieplnej w różnych stanach skupienia". Opiekunem projektu była Krystyna Zawadzka, uczestnikami: Piotr Adamczyk, Paweł Grzybek, Kacper Korzeń, Michał Kuśnierz, Michał Tajak, Patryk Alibożek, Piotr Gryzło, Jakub Kosiński, Florian Przybylski, Bolesław Rakszewski, Michał Rakszewski. Projekt obejmował następujące zagadnienia: Przewodnictwo cieplne, promieniowanie cieplne, konwekcja, rozszczepienie światła (temperatury barw), ciało doskonale czarne, zjawiska związane z energią cieplną: efekt cieplarniany, miraże, opady atmosferyczne, prądy powietrzne. Uczniowie przygotowali zestaw doświadczeń oraz prezentację multimedialną.

KZ

 

 Prezentacja projektu edukacyjnego pod tytułem "Czy Gorlice są gotowe na przyjazd anglojęzycznego turysty?"

projekt ang 201510.05.2015r. odbyła się w naszej szkole prezentacja projektu edukacyjnego z języka anglieskiego realizowanego przez uczniów klasy II B gimnazjum pod tytułem "Czy Gorlice są gotowe na przyjazd anglojęzycznego turysty?" (ang. "Is Gorlice ready for the arrival of an English-speaking tourist?"). Naszym pierwszym krokiem w realizacji projektu było zadanie kilku pytań w języku angielskim przypadkowym przechodniom w różnych miejscach Gorlic. Następnie odwiedziliśmy kilka miejsc w naszym mieście, takie jak policja, basen, kwiaciarnie, apteki, szpital, hotel czy restauracje.

Dziś przedstawiliśmy nasze działania, statystyki oraz wnioski w formie prezentacji multimedialnej. Wykonaliśmy również ulotkę, która mogłaby pomóc obcokrajowcowi odnaleźć się w Gorlicach. Ulotka jest dostępna w bibliotece szkolnej.


W projekcie udział wzięli: 
-Weronika Białoń
-Julia Marmuźniak
-Oliwia Świątek
-Maria Wygrzywalska
-Paulina Barnowska
-Julka Kuryło
-Rodi Kiełtoń Hussein 
-Jakub Słota

Podczas pracy nad projektem mogliśmy spróbować swoich możliwości mówienia w języku angielskim z obcymi osobami, co było dla nas wyzwaniem ale także świetną zabawą.


Oliwia Świątek
Agnieszka Sztaba

2013/2014

 

projekt edukacyjny hist 2014

Uczniowie klasy IIIb gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014 brali udział w projekcie edukacyjnym "Gorliczanie i mieszkańcy ziemi Gorlickiej w Powstaniu Kościuszkowskim". Uczniowie od listopada 2013r. do maja 2014r. pracowali nad projektem. Efektem końcowym było przygotowanie filmu, wystawy i przeprowadzenie konkursu wśród uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Opiekunem projektu była pani Bożena Skałba - nauczyciel historii.

 


 

IMG 4293Dnia 11 czerwca 2014 r. w obecności klas IA, B Gimnazjum oraz klasy 6b Szkoły Podstawowej odbyła się publiczna prezentacja pojektu z biologi "Obserwacje mikroskopowe tkanek i organizmów roślinnych i zwierzęcych". W projekcie wzieli udział uczniowie klas IIIA, IIIB, IIA gimnazjum.
W czasie trwania projektu uczniowie doskonalili umiejętność wykonywania preparatów mikroskopowych i mikroskopowania, samodzielnie przygotowywali materiał badawczy. Po wykonaniu preparatów mikroskopowych przez uczniów wykonano ich dokumentację w postaci zdjęć, które wykorzystano do wykonania końcowej prezentacji multimedialnej jako podsumowanie projektu.
Opiekunem projektu była pani Elżbieta Zagórska.


 

IMG 4302

Dnia 11 czerwca 2014 r. uczniowie klas szóstych oraz klasy czwartej Szkoły Podstawowej uczestniczyli w publicznej prezentacji projektu edukacyjnego "Sposoby udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej". Projekt przygotowany został przez uczniów klas trzecich gimnazjum: Dominikę Chybińską, Damiana Góraka, Dominika Gródka, Patrycję Gubałę, Sarę Kuryło, Marlenę Klajn, Wiktorię Migdar, Huberta Rusina, Kamila Wacka, Kamila Wolaka i Zosię Zając. Uczniowie w trakcie pracy projektowej opracowali materiały dotyczące udzielania pierwszej pomocy w różnych życiowych sytuacjach: jak np. wypadek drogowy, omdlenia, utrata przytomności, utonięcia, wypadek w górach, zwichnięcia, złamania. Podczas prezentacji podzielili się wiedzą, którą zdobyli z czwarto- i szóstoklasistami uświadamiając im obowiązek udzielania pierwszej pomocy potrzebującym.

Opiekunami projektu byli: pan Piotr Tenerowicz, pani Małgorzata Nowak i pan Łukasz Stelmach.


 

mzs prezentacja projektow 2014W dnia 9.06.2014r. uczniowie z klas drugich mieli okazję uczestniczyć w prezentacji projektu gimnazjalnego przygotowanego przez dziewięciu uczniów z klas trzecich gimnazjum. Autorami projektu byli: Eryk Łopata, Kacper Kukuła, Kamil Pawłowski, Wiktor Czyżykiewicz, Maciej Sobczyk, Mateusz Grabarz, Piotr Paździora, Izabela Misiołek i Gabriela Szurek. Głównym założeniem wspólnej pracy było poznanie zasad przemiany energii i wykonanie działających makiet elektrowni wiatrowej. 

Po wysłuchaniu prezentacji przedstawionej przez uczennice biorące udział w projekcie, każdy z gimnazjalistów zaprezentował w praktyce jak działa jego elektrownia wiatrowa a tym samym udowodnił główne założenia projektu, że przemiana energii jest możliwa za pomocą makiet wykonanych przy użyciu nieskomplikowanych narzędzi i prostych materiałów. Opiekunami projektu była pani Krystyna Zawadzka i pan Łukasz Stelmach. 

 

 

jezyki obce 2014Tradycyjnie jak w każdy Dzień Wagarowicza, 21 marca w naszej szkole odbył się Dzień Języków Obcych. Zorganizowały go nauczycielki języków obcych, a koordynatorem była pani Agnieszka Sztaba.
Tematem przewodnim był film i muzyka filmowa. Uczniowie (i nasze anglistki) przebrali się za znane postaci filmowe. Zaplanowano akademię, podczas której mogliśmy usłyszeć przeboje filmowe z filmów „Ostatnia piosenka”, „Król Lew”, „Kraina lodu”, „Rocky”. „Titanic”, „Shrek” czy „Dirty dancing”. Pod opieką nauczycielek Maciej Sobczyk, Kuba Roman, i Piotr Paździora przedstawili również kabaret pt. „An English lesson”. Akademię poprowadzili Piotr Paździora i Kuba Roman z III b gimnazjum. Uczniowie w tym dniu oglądali również w salach multimedialnych filmy w języku angielskim.

W tym dniu uczniowie zaprezentowali także prezentację realizacji projektu edukacyjnego "The best of London" koordynowanego przez panią Agnieszkę Sztabę i panią Sylwię Zimowską.

2012/2013

 

9 maja 2013 roku odbyła się publiczna prezentacja projektu z fizyki/chemii "Woda najciekawsza ciecz w przyrodzie", realizowanego w roku szkolnym 2012/2013 przez uczniów klas III gimnazjum. Miejscem prezentacji była pracownia fizyczno - chemiczna, uczestniczyli w niej uczniowie klas I i II gimnazjum.

Krystyna Zawadzka


WODA – NAJCIEKAWSZA CIECZ W PRZYRODZIE
OPIEKUN – KRYSTYNA ZAWADZKA

UCZESTNICY PROJEKTU – UCZNIOWIE KLAS III GIMNAZJUM


Kołodziejczyk Angelika, Szot Klaudia, Firlit Klaudia, Kuzak Adrianna, Dochniak Iga, Liszka Karolina, Kareł Monika, Radzik Katarzyna, Nowak Magdalena, Orchel Anna, Sekuła Marcin, Głąb Kamil, Jamro Arkadiusz, Wiejaczka Filip, Ryzner Dominika, Apola Emilia, Kukuła Kamila, Tokarz Weronika


DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

- Opracowanie teoretyczne zagadnień dotyczących właściwości fizycznych i chemicznych wody.

- Zaprojektowanie i przeprowadzenie doświadczeń potwierdzających wybrane właściwości wody.

- Opracowanie zagadnień związanych z oczyszczaniem chemicznym i biologicznym wód.

- Zapoznanie się z technologią uzdatniania wody wodociągowej dla rejonu Gorlic.


TEMATYKA
1. Chemiczna budowa cząsteczki wody.
2. Właściwości fizyczne wody.
3. Woda w reakcjach chemicznych.
4. Elektrolity – przewodzenie prądu.
5. Woda jako rozpuszczalnik.
6. Zanieczyszczenia chemiczne i biologiczne wód.
7. Metody oczyszczania wód - uzdatnianie wody wodociągowej.

************************************************************

Dnia 8 maja 2013 roku odbyła się publiczna prezentacja projektu edukacyjnego "Modowe szaleństwa". Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli: pani Anny Słopnickiej Dudek i pani Doroty Przyrowskiej przygotowali kolekcję zawierającą pojedyncze, niepowtarzalne modele – niepraktyczne lecz traktowane jako dzieła sztuki, czy moda w konwencji haute couture!
Z opinii widza: Był to spektakl godny uwagi, naprawdę spektakularny, efektowny z podkładem muzycznym. Stroje zostały zrobione z przemyśleniem, były z różnych materiałów na przykład: maska gazowa, worek na śmieci, druty, rurki od odkurzacza, szale, koszulki itp. uczniowie występujący byli różnej postury oraz w odmienny sposób poruszali się po scenie, niemal jak modele i modelki światowej klasy. Stroje były kolorowe, poszarpane, niejednolite i rozśmieszające , ale także poważne, uczniowie prezentujący zachowywali się żartobliwie, a czasami poważnie. Był to z pewnością dobrze przemyślany i bogaty zareżyserowany spektakl o ciekawych strojach i dobrej muzyce.

 

Dnia 21 marca 2013 roku na akademii z okazji Dnia Języków Obcych odbyło sie podsumowanie i publiczna prezentacja projektu edukacyjnego "Spotlight on the USA". W prezentacji uczestniczyła cała szkoła w dwóch grupach: uczniowie szkoły podstawowej i uczniowie gimnazjum. Ponizej można zapoznać się z prezentacjami przygotowanymi przez uczniów.

SPOTLIGHT ON THE USA ver angielska
SPOTLIGHT ON THE USA ver polska
_____________________

Dnia 28 lutego 2013 roku podczas uroczystej akademii odbyło się podsumowanie i publiczna prezentacja projektu edukacyjnego "Gorliczanie i mieszkańcy Ziemii Gorlickiej w Powstaniu Styczniowym". Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Gorliccy Sybiracy, a wśród nich wnuczka Powstańca z 1863r., Prezes Gorlickiego Koła AK, Prezes SMZG, Pani Redaktor tygodnika „Niedziela” oraz Pani Przewodnicząca Rady Rodziców.

________________________________________________________________________________

2011/2012

Publiczne prezentacje zakończyły pracę w projektach edukacyjnych realizowanych w bieżącym roku szkolnym, czyli 2011/2012. W projektach uczestniczyli wszyscy uczniowie klas III gimnazjum i 14 osób z klas II gimnazjum.

Dnia 7 lutego 2012 roku odbyły się publiczne prezentacje dwóch projektów, których opiekunem była mgr Bożena Skałba.Prezentacje projektów: Gorliczanie w Armii KrajowejJakie postaci i wydarzenia upamiętniają pomniki znajdujące się na terenie Gorlic? były częścią uroczystej akademii z okazji 70 rocznicy powołania Armii Krajowej. Na akademię zaproszono gości - gorlickich kombatantów. Uczniowie w ramach projektu przygotowali prezentacje multimedialne i opracowali albumy.

Dnia 22 marca 2012 odbyły się publiczne prezentacje kolejnych projektów zrealizowanych przez młodzież naszej szkoły. Prezentowane były dwa projekty realizowane przez młodzież klas III (grupa I) i klas II gimnazjum (grupa II) pod opieką mgr  Krystyny Zawadzkiej: Tu jest Fizyka - poszukiwaniu praw i zjawisk fizycznych. W trakcie prezentacji uczniowie omawiali i demonstrowali ciekawe doświadczenia fizyczne. Projety te były realizowane częściowo w ramach ogólnopolskiego projektu „Odkrywać nieznane, tworzyć nowe”

 Kolejnym  prezentowanym projektem był projekt  Amish Life, którego opiekunem była mgr Sylwia Zimowska, przedstawiany on  był w języku polskim i angielskim. Uczniowie biorący udział w projekcie przedstawili podstawowe informacje na temat konserwatywnej społeczności Amiszów żyjących w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. Praca w projekcie pozwoliła im  pogłębić wiedzę o kulturze krajów anglojęzycznych.

Na zakończenie zaprezentowany został projekt Czy Ziemia Gorlicka jest atrakcyjna turystycznie? prowadzony przez mgr Danutę Zimowską. Prezentacja ukazała walory turystyczne naszego regionu i potwierdziła jego atrakcyjność.
Poniżej można w dużym skrócie zapoznać się z tematyką projektów i oglądnąć jak przebiegały prezentacje.

Miejsca upamiętniające działalność gorliczan walczących podczas II wojny światowej w szeregach Armii Krajowej

Gorliczanie w AK

Tu jest Fizyka - poszukiwaniu praw i zjawisk fizycznych.

Życie Amishów

Ziemia gorlicka

 

 

 

Thursday the 22nd. . Joomla 3.0 Template.