OFERTA EDUKACYJNA

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, odbywa się to w miłej, serdecznej i przyjaznej atmosferze, gdzie stawiane zadania dostosowane są do potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci. 

W pracy wychowawczo-dydaktycznej nauczyciele wykorzystują programy:

,,NASZE PRZEDSZKOLE” MAŁGORZATA KWAŚNIEWSKA, WIESŁAWA ŻABA -ŻABIŃSKA,  - Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci.

program2016

 

 

Wykorzystujemy również nowoczesne metody pracy, do których zaliczyć można: metoda Marii Montessori, metoda integracji sensorycznej, Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, metoda Ireny Majchrzak „Wprowadzenie dziecka w świat pisma”, Kinezjologia Edukacyjna Paula i Gail Denisona. Do wyżej wymienionych metod posiadamy materiały, pomoce, sprzęt specjalistyczny, jak również wykwalifikowaną kadrę.

 

 

Wednesday the 18th. . Joomla 3.0 Template.