Organ prowadzący: Gmina Miejska Gorlice

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje:
 MAŁOPOLSKI KURATOR OŚWIATY

Adres: Miejskie Przedszkole Nr 8
Przy Miejskim Zespole Szkół Nr 6
ul. Hallera 17
38-300 Gorlice

Telefon: 0-18 3537604

P9153228

Struktura i organizacja przedszkola:

Godziny otwarcia przedszkola: 6:30-16:00
Liczba oddziałów: 7
Liczba miejsc: 167
Liczba sal dydaktycznych: 7
Sala gimnastyczna
Duży plac zabaw

 

 

Jako przedszkole współpracujemy ze środowiskiem lokalnym oraz z wieloma instytucjami, do których między innymi zaliczyć można: Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, Straż Pożarną, Policję, piekarnię, Bibliotekę Publiczną, Gorlickie Centrum Kultury oraz pobliski Miejski Zespół Szkół Nr 6.

 

 

OFERTA EDUKACYJNA

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, odbywa się to w miłej, serdecznej i przyjaznej atmosferze, gdzie stawiane zadania dostosowane są do potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci. W pracy wychowawczo-dydaktycznej nauczyciele wykorzystują programy:

,,NASZE PRZEDSZKOLE” MAŁGORZATA KWAŚNIEWSKA, WIESŁAWA ŻABA -ŻABIŃSKA,  - Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci.

program2016

 

Friday the 22nd. . Joomla 3.0 Template.