„Czesne i żywienie’ - aktualizacja 2018/2019

Za pobyt dziecka w przedszkolu naliczana jest odpłatność według uchwały Rady Miasta z 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gorlice. Wedle nowych przepisów nasze przedszkole realizując podstawę programową wychowania przedszkolnego zapewnia bezpłatne nauczania, wychowanie i opiekę w czasie od godziny 8.00 do godziny 13.00. Za świadczenia w czasie wykraczającym poza określony czas 5 godzin ustalono opłatę w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć. 

Żywienie:
W roku szkolnym 2018/2019 stawka dzienna żywieniowa dla dzieci uczęszczających do oddziałów 9,5 godzinnych wynosi 5 zł – 3 posiłki / tj. śniadanie, obiad, podwieczorek/, dla dzieci uczęszczających do oddziałów 5 godzinnych wynosi 4 zł (tj. śniadanie, obiad).

Thursday the 23rd. . Joomla 3.0 Template.