X Otwartego Turnieju Brydża Sportowego

„ W szóstce na Korczaku”

1. Organizowany turniej ma na celu propagowanie brydża sportowego na terenie miasta Gorlice i okolic.

2. Organizatorami turnieju jest Miejski Zespół Szkół Nr 6 w Gorlicach ul. Hallera 79 / osiedle Korczak/ we współpracy z Sekcją Brydża Sportowego „Alf” w Nowym Sączu .

3. Turniej ma charakter otwarty – mogą w nim uczestniczyć zarówno zawodnicy zrzeszeni w PZBS jak i amatorzy -szczególnie zachęcamy młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

4. W turnieju obowiązują:
- przepisy Międzynarodowego Prawa Brydżowego i Polskiego Związku Brydża Sportowego, w tym Polityka Systemowa tj. dopuszczalne są systemy Zielone i Niebieskie. Systemy Żółte i Konwencje Brązowe dopuszcza się tylko i wyłącznie za zgodą przeciwników i przy posiadaniu rozszerzonej karty konwencyjnej,
- wprowadza się zakaz otwarć i wejść blefowych, jeśli nie posiadamy prawidłowo wypełnionej karty konwencyjnej.
- Karta konwencyjna zalecana jest do ochrony własnych dóbr. Pary nie posiadające karty będą w niekorzystnej sytuacji, gdyż każda rozbieżność między podanym wyjaśnieniem, a odnośna ręką traktowana będzie jako wykroczenie w postaci niewłaściwej informacji. Odstępstwa lub pomyłki przy stosowaniu nietypowych skomplikowanych sekwencji licytacyjnych (łącznie z konwencyjnymi otwarciami) będą traktowane jako błędna informacja i mogą spowodować orzeczenie wyniku rozjemczego.

5. Turniej rozegrany zostanie na zapis maksymalny.

6. Turniej rozegrany zostanie 15 czerwca 2013 r. - początek o godzinie 10:00 w bydynku Miejskiego Zespołu Szkół Nr 6 w Gorlicach przy ulicy Hallera 79 / osiedle Korczak/ - UWAGA!! ZAPISY OD GODZ. 9:30 –

7. W sali przeznaczonej do gry oraz na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.

8. Każdy zawodnik winien wystrzegać się wypowiedzi, uwag, komentarzy i zachowań, które mogłyby zdenerwować, wprowadzić w zakłopotanie lub obrazić innego gracza (partnera lub przeciwnika). Pierwsze zwrócenie uwagi graczowi przez sędziego, na niewłaściwe zachowanie się, traktowane jest jako ostrzeżenie. Drugie zwrócenie uwagi powoduje wykluczenie zawodnika z turnieju.

9. Używanie słów niecenzuralnych jest bezwzględnie zabronione.

10. Osoba, która w trakcie turnieju zrezygnuje z gry bez przyczyny losowej uzasadniającej taką rezygnację będzie wykluczona z kolejnych turniejów.

11. Opłata startowa w turnieju wynosi
• 15 zł od osoby / 30 zł od pary/
• Studenci wpłacają 5zł
• Młodzież szkolna jest zwolniona z opłaty startowej.

12.Podział funduszu wpisowego:
- 70% - nagroda dla najlepszej pary / dyplomy i puchary funduj sponsorzy/
- 30% - opłata sędziego i koszty organizacyjne

13.Nagrody:
• Najlepsza para otrzymuje pamiątkowe puchary oraz 50% funduszu startowego
• Zawodnicy , którzy zajęli II miejsca otrzymują po pamiątkowym pucharze i 20% funduszu startowego
• Zawodnicy , którzy zajęli III miejsca otrzymują po pamiątkowym pucharze.

14.Wszystkie sprawy sporne wynikłe w trakcie trwania turnieju rozstrzyga sędzia zawodów.

15.Odwołania od decyzji sędziego prowadzącego turniej będą rozpatrywane bezpośrednio po zakończeniu danego turnieju przez Komisję Odwoławczą powołana przez sędziego. Protest powinien być złożony pisemnie do 15 minut po zakończeniu Turnieju i wpłaceniu kaucji w wysokości 30 zł. W razie jednogłośnego nieuznania protestu kaucja przepada na rzecz organizatora.
Decyzja Komisji jest ostateczna.

Życzymy sukcesu

Sławomir Kowalski
Dyrektor
Miejskiego Zespołu Szkół Nr 6
W Gorlicach
tel. kontaktowy 0-500 738 996

Friday the 22nd. . Joomla 3.0 Template.