info7Informujemy, że od dnia 6 maja 2020 r. wznawiamy pracę naszego przedszkola. Zajęcia z uczęszczającymi do niego dziećmi będą miały charakter opiekuńczo-wychowawczy.
Prosimy o zapoznanie się z nowymi zasadami obowiązującymi w naszym przedszkolu.

DO OBOWIĄZKÓW RODZICÓW NALEŻY:

• Przyprowadzanie wyłącznie zdrowego dziecka bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
• Codzienne przekazywanie nauczycielom istotnych informacji o stanie zdrowia swojego dziecka.
• Zaopatrzenie swojego dziecka, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z przedszkola.
• Jeżeli w trakcie oczekiwania na przyjęcie bądź odbiór dziecka do placówki wytworzy się kolejka, należy zachować odstęp 1,5 - 2 m od innych dzieci i rodziców. Nie tłoczymy się przed wejściem, nie pozwalamy dzieciom na bieganie.
• Bezwzględny zakaz posyłania dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Rodzice wówczas muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
• Prowadzenie z dzieckiem rozmów, celem wyjaśnienia, by nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
• Regularne przypominanie dziecku podstawowych zasadach higieny.
• Zwracanie uwagi dziecku na sposób zakrywania nosa i ust podczas kichania i kaszlenia.
• Ostrzeganie swojego dziecka, by nie dotykało oczu, nosa i ust, nie podawało ręki na powitanie.
• Wdrażanie dziecka do częstego mycia rąk - wodą z mydłem, jak powróci z przedszkola.

Jeżeli ktoś z rodziców miałby potrzebę skorzystania z opieki w przedszkolu, proszony jest o kontakt z Kierownikiem Przedszkola z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem, ze względu na organizację pracy. Przyjęcie dziecka do przedszkola będzie uzależniona od ilości wolnych miejsc.

Sunday the 24th. . Joomla 3.0 Template.