20190604 122517W dniu 04.06.2019r. nasze przedszkolaki z grupy 3 i 4 latków wyruszyły na wycieczkę na Ranczo Przyjaciół Przyrody w Stróżach. Na miejscu czekało na nich wiele wspaniałych atrakcji. Na początku dzieci poznały stajnię i jej mieszkańców. Pani Ela oprowadziła dzieci po wszystkich pomieszczeniach stajni dla koni, czyli siodlarni, paszarni, myjni oraz ujeżdżalni. Dodatkowo w ciekawy sposób zaprezentowała nam poszczególne konie i powiedziała jakiej są maści oraz jaką pełnią funkcję na Ranczu. Największą atrakcją dla dzieci była jazda na koniu. Dzieci uczestniczyły również w warsztatach z wikliny papierowej - każdy malował swój koszyczek. Ponadto dzieci bawiły się na placu zabaw, łapały ogromne bańki mydlane, grały w piłkę i jadły pyszną kiełbaskę z ogniska. Na pożegnanie dzieci otrzymały dyplomy przyjaciół przyrody. 
Agnieszka Gucwa

turniejW dniach od 26 maja do 1 czerwca nasze przedszkolaki uczestniczyły po raz kolejny  Europejskim tygodniu sportu dla wszystkich w ramach którego został rozegrany jubileuszowy XXV Sportowy turniej Miast i Gmin.  W tych dniach uczestniczyliśmy w różnych zajęciach sportowych na terenie naszego przedszkola i nie tylko.
Niezmiennie głównym celem tej  imprezy  w całym kraju jest aktywizacja ruchowa jak największej liczby naszych obywateli, szczególnie tych, którzy nie uprawiają sportu, nie ćwiczą codziennie, nie prowadzą aktywnego fizycznie trybu życia. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji było „Sport to zdrowie niechaj każdy się dowie”.
Agnieszka Gucwa

sprintSprintem do maratonu – zakończony SUKCESEM!!!
21 maja 2019 r. dzieci z naszego przedszkola uczestniczyły w V Ogólnopolskim Maratonie Przedszkolaków SPRINTEM DO MARATONU. Akcję na terenie całej Polski propaguje Miesięcznik Bliżej przedszkola. Przedszkolaki spotkały się tradycyjnie na sali gimnastycznej w szkole. Po przeprowadzonej rozgrzewce , każdy przedszkolak pokonał dystans trasy biegowej, dołączając do grona małych maratończyków w całej Polsce.
W piątej edycji wzięło udział 81649 uczestników.

Razem pokonaliśmy dystans 42309.59 km, co można porównać do 1002 maratonów.
W tym roku w akcji wzięła udział rekordowa liczba placówek 1225 – to więcej o 554 przedszkola w porównaniu z poprzednią edycją.
Rozbiegała się cała Polska!

Przypominamy, że zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy. Stanowi tak § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632). Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika.

Należy pamiętać, że pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia (przyczyną nieobecności może być ogłoszenie strajku w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko pracownika).

O nieobecności z takiej przyczyny i przewidywanej długości tej nieobecności, pracownik jest obowiązany zawiadomić pracodawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy.

Jeżeli obowiązujący u danego pracodawcy regulamin pracy lub układ zbiorowy pracy nie określa sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym

za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego. Niedotrzymanie terminu może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika obowiązku określonego w tym przepisie, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym.

Okres usprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły, jest okresem, za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy. Wynika to z treści art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1368 ze zm.).

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, w tym przypadku nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku (art. 35 ust. 1 ustawy).

Powyższe uprawnienie przysługuje rodzicom, współmałżonkowi albo współmałżonce rodzica oraz osobom, które przysposobiły dziecko lub przyjęły na wychowanie i utrzymanie. Uprawnienie do zasiłku nie przysługuje jednak, gdy inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogą zapewnić dziecku opiekę.

wymiana kW przedszkolnej szatni zorganizowaliśmy punkt wymiany książek, w którym możecie Państwo wypożyczyć książki, przeczytać je w domu, poznać przygody ich bohaterów, następnie oddać książkę do Punktu i wypożyczać kolejną.
Pragniemy aby PRZEDSZKOLNY PUNKT WYMIANY KSIĄŻKI był miejscem przyjaznym dla naszych przedszkolaków, pełnym interesujących książek, które rozwiną zainteresowania czytelnicze naszych dzieci. 
Celem naszej akcji jest wyrabianie wśród najmłodszych przedszkolaków postaw przyszłych czytelników, zainteresowanie literaturą dziecięcą, poszanowanie książek, rozwijanie języka i słownictwa oraz komunikacji międzyludzkiej.

5451715321 marca, 6 i 5 – latki przygotowały przedstawienie z okazji pierwszego dnia wiosny, na które zaprosiły swoich rówieśników i uczniów z klas młodszych.Tematem przewodnim była zmieniająca się na wiosnę przyroda; pierwsze wiosenne kwiaty, przylot ptaków, etapy wzrostu roślin. Wystep dzieci przeplatały piosenki, wiersze i taniec do utworu Vivaldiego "Wiosna". Spotkanie upłynęło w wiosennym, radosnym nastroju. 
 Ewa Szura

IMG 20190301 092051W ramach współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną dzieci z naszego przedszkola często korzystają z oferty zajęć edukacyjnych. 1 marca tematem przewodnim były Koty. Dzieci miały okazję pogłębić swoją wiedzę o kocich rasach, budowie kota, czy kocich upodobanich. Z zainteresowaniem obejrzały prezentację o tej tematyce oraz literaturę z tego zakresu, uważnie słuchały fragmentu książki ,,Kot na medal” i odpowiadały na pytania z przebiegu wydarzeń. Wykonały kocie sylwety i malowały ich portrety na balonach. Powstały nietuzinkowe arcydzieła. Był też czas na poszukiwania kotów i kocie zabawy. Wróciliśmy w radosnych nastrojach i bogatsi o dodatkową wiedzę o naszych pupilach.
Ewa Szura

51797933Święto Babci i Dziadka jest co roku obchodzone w naszym przedszkolu bardzo uroczyście. Także i w tym roku, w styczniu i w lutym wszystkie grupy przedszkolne z tej okazji przygotowały bogaty repertuar dla zaproszonych gości.  Pani Kierownik serdecznie witała Babcie i Dziadków, a dzieci pięknie recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły. Grupa 5- latków przygotowała Jasełka, a grupy najstarsze wystąpiły z przedstawieniami ,,Czerwony Kapturek” oraz ,,12 Miesięcy”. Za wspaniałe występy dzieci otrzymały od swoich Dziadków gromkie brawa i słodkie upominki.
Ewa Szura

Thursday the 22nd. . Joomla 3.0 Template.