info24 września /poniedziałek/

godz. 9:15 - klasy 2 – 7 Szkoły Podstawowej
i klasy II – III Gimnazjum

godz. 10:00 - klasy I Szkoły Podstawowej
(uczniowie wraz z rodzicami spotykają
się na korytarzu I piętra - przed sceną)

info25 sierpnia 2017 r. o godz. 18 w naszej Bazylice odbyła się Msza św. z udziałem Biskupa Rzeszowskiego Jana Wątroby. Msza św. zainaugurowała uroczystości związane z 600. rocznicę lokacji Gorlic na prawie magdeburskim. Poczet sztandarowy w składzie: Eryk Miśkowiec, Oliwia Haluch, Oliwia Tarsa, Weronika Deć, Emilia Augustyn, Julia Chmura, Natalia Jamro, reprezentował społeczność naszej szkoły.

Wednesday the 18th. . Joomla 3.0 Template.