W dniu 26.02.2021 kończą się zapisy dzieci do klas 1 zamieszkałych w obwodzie szkoły. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła po 26 lutego 2021 r. będzie dysponować wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 brane będą pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący Uchwałą Nr 393/XXXIII/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gorlice wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych szkół podstawowych określają dokumenty (dotyczy dzieci z poza obwodu): Zarządzenia Burmistrza Miasta Gorlice Nr 25/2021 z dnia  29 stycznia 2021 r.

Potrzebną dokumentację do zgłoszenia ucznia (dotyczy zamieszkałych poza obwodem szkoły) można pobrać z zakładki „Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Dyrekcja MZS nr 6

Friday the 26th. . Joomla 3.0 Template.