Od poniedziałku 9 listopada br. do 29 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej. Przedszkole będzie funkcjonowało bez zmian.

 

Opieka w świetlicach szkolnych

Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoły podstawowe będą miały obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

Świetlica Miejskiego Zespołu Szkół Nr 6 w Gorlicach będzie zapewniała opiekę w godzinach 7.00-16.00 dla uczniów których rodzice są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej.

Thursday the 13th. . Joomla 3.0 Template.