interpunkcja 2Szanowni Państwo!
W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej spowodowaną poważnym zagrożeniem zakażeniami koronawirusem informuję, że wszystkie szkoły w Polsce, w tym także nasza będą zamknięte od 12 do 25 marca 2020 r. i nie będą się odbywać się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.
W dniach 12 i 13 marca br. (czwartek/piątek) będzie pełniony nauczycielski dyżur opiekuńczy (godz. 7.00 – 16:00) dla dzieci rodziców, którzy w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie mogą zorganizować opieki w domu.
W kolejnych dniach aż do środy 25 marca br. włącznie, szkoła będzie zamknięta dla uczniów.
Sekretariat szkoły będzie funkcjonował w godz. 8:00-13:00. Rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej i przedszkola odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem.
Jednocześnie bardzo proszę, zgodnie z intencją władz centralnych i lokalnych o pozostanie dzieci i młodzieży w domach rodzinnych w okresie przerwy w zajęciach, tak aby zapewnić im bezpieczeństwo i ochronę sanitarną. Pamiętajmy także o rekomendowanych przez władze sanitarne czynnościach higienicznych, a w razie choroby kontakt z instytucjami sanitarnymi i zakładami służby zdrowia.
Zgodnie z prośbą MEN przekazuję również informację, że rodzice dzieci do 8 roku życia, w sytuacji zamknięcia szkoły i podjęcia opieki nad dzieckiem mogą otrzymać zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dn. 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego…).
Informujemy także, że w najbliższych dniach za pośrednictwem Internetu (Facebook, strona szkoły) oraz komunikatów w dzienniku elektronicznym przekazywać będziemy uczniom informacje o propozycjach zdalnego uczenia się, tak aby czas przymusowej przerwy nie był okresem oderwania od nauki.
Bardzo prosimy rodziców o systematyczne odbieranie informacji za pośrednictwem dziennika elektronicznego i strony internetowej szkoły.
Szczegółowe informacje MEN dotyczące powyższej sprawy na stronie men.gov.pl.

Proszę także o zapoznanie się z komunikatem MEN w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach. szkołach i placówkach oświatowych.

dyrektor Sławomir Kowalski

Friday the 22nd. . Joomla 3.0 Template.