konk walen 20201. Cel konkursu:
Celem konkursu jest inspiracja i popularyzacja twórczości poetyckiej. Inspirowanie młodych poetów do tworzenia i prezentacji własnej twórczości. Doskonalenie umiejętności literacko-oratorskich wśród dzieci i młodzieży.

2. Adresaci konkursu:
Konkurs „Na Najmilszy wiersz Walentynkowy” adresowany jest do uczniów klas IV – VIII Miejskiego Zespołu Szkół nr 6 w Gorlicach..

Konkurs podzielony jest na dwie kategorie:
Kategoria I – dla uczniów klas IV – VI
Kategoria II - dla uczniów klas VII –VII3. Czas i miejsce przebiegu konkursu:
- etap I – oddanie wierszy na konkurs - do 10lutego 20120 r.
- etap II - ogłoszenie wyników konkursu - 11 lutego 20120r
- etap III - wręczenie nagród oraz recytacja wierszy połączona koncertem muzycznym - 14 lutego
2020 r.

4. Kryteria oceny:
- dobór i znajomość środków literackich,
- wartość artystyczno-literacka utworu,
- oryginalność ujęcia tematu wiersza;
- poprawność językowa i ortograficzna.

5. Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnik oddaje wiersz własnego autorstwa, napisany w języku polskim, nie nagradzany na innych konkursach.
2. Każdy autor może przesłać jeden wiersz,
3. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczną zgodą autorów na publikację wiersza;
4. W każdej kategorii zostaną przyznane nagrody .Pozostali finaliści otrzymają dyplomy uczestnictwa.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rozszerzenia puli nagród np. przyznanie nagród specjalnych.
5. Wszyscy uczestnicy podlegają tym samym kryteriom ocen, decyzja Organizatora i Jury jest ostateczna i niepodważalna.
6. Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć utwór w formie wydruku komputerowego do naucz

Sunday the 17th. . Joomla 3.0 Template.