info2Informuję, że od 10 lutego do 6 marca br. rozpoczyna się zapis kandydatów do klas pierwszych dla dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 6 oraz składanie przez rodziców deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu tj. w Miejskim Przedszkolu nr 6 w Gorlicach. 

Do obwodu Szkoły należą ulice: 11-ego Listopada od Nr 1-59, Bardiowska, Biecka lewa strona do ronda w Gliniku, Garncarska, Hallera, Jagiełły, Kapuścińskiego, Kołłątaja lewa strona, Korczaka, Kromera, Niepodległości, Stawiska, Stróżowska prawa strona / od skrzyżowania/, Wesoła.
Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia w Sekretariacie Szkoły w godz. 8:00 – 15:00 i nie podlegają rekrutacji.
Kontynuacja edukacji przedszkolnej w roku 2020/2021 w dotychczasowym przedszkolu odbywa się na podstawie deklaracji rodziców o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danego przedszkola.
Rekrutacja na wolne miejsca w szkole i przedszkolu rozpocznie się 16 marca.
Szczegółowe informacje o rekrutacji wraz z kryteriami przyjęcia, terminami rekrutacji i wzorami dokumentów do wypełnienia i złożenia przez rodziców w sekretariacie szkoły zostaną umieszczone w Zakładce „Rekrutacja 2020/21” na stronie internetowej szkoły.

Dyr. Sławomir Kowalski

Thursday the 9th. . Joomla 3.0 Template.