Drukuj

ZARZĄD SZKOLNEGO KOŁA STRZELECKIEGO
LIGI OBRONY KRAJUPrzewodniczący: Mateusz Ćwiklik
Zastępca: Adrian Tokarz
Skarbnik: Nikola Szewczyk
Sekretarz: Julia Miciek
Członkowie zarządu: Martyna Szura, Paulina Tokarz, Krzystian Trzciński


Opiekunem Szkolnego Koła Strzeleckiego Ligi Obrony Kraju jest nauczyciel zajęć technicznych Łukasz Stelmach posiadający uprawnienia "prowadzącego strzelanie" oraz Llicencję sędziego strzelectwa sportowego klasy III".