Celem projektu byłot zebranie informacji o zaangażowaniu Gorliczan w działaniach niepodległościowych. Uczniowie na podstawie tekstów źródłowych wykonali własne opracowania.

Saturday the 16th. . Joomla 3.0 Template.