koncertkoledRegulamin Szkolnego Konkursu Piosenki Anglojęzycznej „CHRISTMAS IS COMING”

Cele konkursu:
- Prezentacja umiejętności lingwistycznych i wokalnych uczniów.
- Popularyzacja nauki języków obcych poprzez śpiew.
- Rozwijanie kreatywności uczniów.
- Rozwijanie zainteresowań i umożliwienie prezentacji swoich pasji.
- Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

 

Postanowienia ogólne:
1. W konkursie mogą uczestniczyć soliści w trzech kategoriach wiekowych:
I KATEGORIA: uczniowie klas I-III szkół podstawowych
II KATEGORIA: uczniowie klas IV-V szkół podstawowych
III KATEGORIA: uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych
2. Reprezentanci poszczególnych kategorii przygotowują jedną, dowolną piosenkę świąteczną lub kolędę anglojęzyczną. Czas prezentacji piosenki nie może przekroczyć 5 minut.
3. Konkurs składa się z jednego etapu, który odbędzie się 17-go grudnia 2019 roku.
4. Do udziału zaproszeni są zarówno wykonawcy indywidualni, jak i grupy wokalno-instrumentalne.
5. Wykonawca lub zespół może wystąpić z własnym akompaniamentem lub nagranym na nośniku pamięci. Nośniki należy przekazać Organizatorowi konkursu w terminie do 12-go grudnia 2019r.
6. Zgłoszenia należy kierować do swoich nauczycieli języka angielskiego w terminie do końca listopada.
7. Organizator powołuje Komisję Konkursową.
8. Komisja Konkursowa, oceniając wykonawców, będzie brać pod uwagę:
- umiejętności wokalne,
- dobór repertuaru,
- poprawność językową,
- ogólne wrażenia artystyczne.
Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.
9. Występy uczniów będą nagrywane bądź fotografowane na potrzeby promocyjne szkoły.
10. Komisja Konkursowa wyłoni:
- trzech laureatów – jeden na każdą kategorią wiekową,
-wyróżnionych.

Zapraszamy do udziału w zabawie!

Organizatorka konkursu:
Sylwia Zimowska

Wednesday the 3rd. . Joomla 3.0 Template.