info2Szanowni Państwo,
 W związku z anonimową skargą jednego z rodziców gorlickich szkół podstawowych skierowaną do Kuratorium Oświaty dotyczącą niewpisywania przez nauczycieli do dziennika elektronicznego zadań domowych zadawanym uczniom na zajęciach lekcyjnych i drugą uwagą stwierdzającą sytuację braku informacji o zapowiadanych sprawdzianach i kartkówkach oraz nieprzestrzeganiu zapisów statutu w tym zakresie dyrekcja Miejskiego Zespołu Szkół nr 6 w Gorlicach odpowiada na w/w zarzuty.
1. Nauczyciele zadając zadania domowe uczniom na zajęciach lekcyjnych nie mają obowiązku wpisywania ich do dziennika elektronicznego. Ma to swoje uzasadnienie, ponieważ uczy dzieci i młodzież odpowiedzialności, obowiązkowości i słuchania do końca tego co dzieje się na lekcjach. Jeśli będziemy zadawać zadanie domowe wymagające udziału Państwa Rodziców z całą pewnością poinformujemy o tym również za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
2. Nauczyciele zapowiadając sprawdziany informują o tym ustnie i poprzez wpisanie planowanego terminu w dzienniku elektronicznym z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. W ciągu jednego dnia nie ma możliwości wpisania więcej niż jednego sprawdzianu.
Zarówno te jak i pozostałe przepisy dotyczące przeprowadzania sprawdzianów są przestrzegane
(skarg w tym zakresie nie odnotowano). Kartkówki są formą sprawdzania wiadomości obejmującą jeden, dwa lub trzy ostatnie tematy i zgodnie ze statutem nie wymagają zapowiadania, a tym samym informowania o tym za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Dyrekcja Miejskiego Zespołu Szkół w Gorlicach

Wednesday the 3rd. . Joomla 3.0 Template.