baterie 2019Nasza szkoła współpracuje z organizacją Reba S.A. w celu organizowania zbiórki zużytych baterii przez całą społeczność szkolną: uczniów i pracowników szkoły. Zużyte baterie zawierają metale ciężkie takie jak ołów kadm, rtęć. Substancje te są niebezpieczne dla środowiska gdy trafiają bezpośrednio do kosza lub dzikie wysypisko. Zużyte baterie zaliczane są do odpadów niebezpiecznych. Podczas składowania ze zużytych baterii wydzielają się substancje toksyczne i żrące stanowiące zagrożenie dla życia. Dlatego organizujemy od kilkunastu lat szkolną zbiórkę zużytych baterii.

 

W tym roku przystąpiliśmy do IV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego "Edukujemy - Pomagamy" zorganizowanego dla wszystkichn placówek oświatowych na terenie całej Polski wspierając działalność fundacji dobroczynnej. W grupie POMAGAMY nasza społeczność szkolna jako wolontariusze wsparła Stowarzyszenie ,,Po Pierwsze Rodzina” – www.aga.org.pl. Dzięki dużemu zaangażowaniu wszystkich uczniów i pracowników naszej szkoły udało nam się wywalczyć wysokie 7 miejsce w Polsce.

Polskie prawo zakazuje umieszczania zużytych baterii razem z innymi odpadami w tym samym pojemniku, a nakazuje ich selektywną zbiórkę. Żadna zużyta bateria nie powinna trafić do kosza na śmieci. Dlatego kształtowanie odpowiedzialnej postawy wobec środowiska poprzez zbiórkę zużytych baterii w szkole jest ważnym elementem edukacji ekologicznej.

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie wszystkich uczniów rodziców i pracowników szkoły.
Zapraszamy wszystkich do współpracy w następnych edycjach konkursu.

Thursday the 28th. . Joomla 3.0 Template.