info2W roku szkolnym 2019/2020 zgłoszenia dzieci do świetlicy szkolnej odbędą się na podstawie „Regulaminu Zapisów do Świetlicy Szkolnej Miejskiego Zespołu Szkół nr 6 w Gorlicach im. Bohaterów Ziemi Gorlickiej”. Prosimy zainteresowanych Rodziców o zapoznanie się z w/w dokumentem dostępnym na stronie internetowej szkoły www.mzs6gorlice.pl w zakładce Rekrutacja 2019/2020.
Karty zgłoszenia są do pobrania w sekretariacie szkoły lub u wychowawców świetlicy.
Termin zapisów od 3 czerwca 2019r. do 10 czerwca 2019r.
(karta zgłoszenia wraz z załącznikami wymienionymi w Regulaminie zapisów muszą zostać dostarczone w w/w terminie).

Informujemy, że o miejsce w świetlicy mogą ubiegać się rodzice pracujący, którzy ze względu na pracę zawodową nie są w stanie zapewnić opieki swojemu dziecku. Pozostałe dzieci zostaną przyjęta do świetlicy w przypadku wolnych miejsc.

Monday the 23rd. . Joomla 3.0 Template.