MEDALZapraszamy wszystkich uczniów klas 4 -7  szkoły podstawowej i II i III gimnazjum do wzięcia udziału w konkursie na najwszechstronniejszego sportowca Miejskiego Zespołu Szkół Nr 6 w Gorlicach.

Szczegóły poniżej w regulaminie.

 

KONKURS NA NAJWSZECHSTRONNIEJSZEGO SPORTOWCA MIEJSKIGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 6 W GORLICACH

W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 4 –7 SP i II – III Gimnazjum
Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej wszechstronnego sportowca MZS Nr 6.
Wyniki zostaną ogłoszone na akademii kończącej rok szkolny.
Wyłonieni zostaną zwycięscy w poszczególnych rocznikach z podziałem na dziewczynki i chłopców, i Super-Sportowiec MZS Nr 6.
Aby wziąć udział w konkursie należy gromadzić wszystkie osiągnięcia sportowe, zarówno szkolne jak i pozaszkolne. Osiągnięcia poza szkolne muszą być potwierdzone przez trenerów, opiekunów, bądź rodziców.
Osiągnięcia uczniowie zbierają do końca maja, po czym do końca pierwszego tygodnia czerwca przekazują je w formie listy nauczycielom wychowania fizycznego.
Liczy się liczba udziałów i zdobytych miejsc w zawodach.
Im częściej uczeń reprezentuje barwy szkoły, większa ranga zawodów i wyższe miejsce na nich zdobyte, tym więcej punktów uczeń zyskuje.
Punktacja:
Premia specjalna za reprezentowanie barw szkoły od szczebla miejskiego – 15 pkt
Zawody międzynarodowe – 10 pkt
Zawody ogólnopolskie – 8 pkt
Zawody rejonowe – 6 pkt
Zawody powiatowe – 4 pkt
Zawody miejskie – 2 pkt
Miejsce I – 6 pkt
Miejsce II – 4 pkt
Miejsce III – 2 pkt
Punkty za reprezentowanie barw szkoły, udział w zawodach i punkty za miejsca się sumują
Tytuły SUPER-SPORTOWCA otrzymują zwycięzcy w poszczególnych rocznikach, a ten, kto będzie miał najwięcej punktów otrzymuje tytuł SUPER-SPORTOWCA ROKU.
Udział w konkursie jest dobrowolny
Uczestnicy przedstawiają swoje osiągnięcia w formie listy z podaną nazwą imprezy i zajętym na niej miejscem.
Zamiast listy mogą być ksera dyplomów, potwierdzone podpisem rodziców/opiekunów
Prawdziwość informacji potwierdza rodzic swoim podpisem
Jury zastrzega sobie możliwość weryfikacji danych.
Decyzja jury jest ostateczna.

Friday the 21st. . Joomla 3.0 Template.